Arbetsplatsförlagt lärande

Praktik och yrkeskurser

Hos SVEAS kan du kombinera Sfi med korta grundläggande yrkeskurser inom till exempel Lokalvård, Barn och Fritid, Café och Vård och Omsorg.

Undervisningen är anpassad till dina mål, tidigare erfarenheter och kunskaper. Yrkeskurserna är väl anpassade till arbetsmarknadens krav och ges med språkstöd på modersmålet om det behövs.

Genom praktik på arbetsplatser får du en bra inblick i olika yrken och hur branschen fungerar. I flera fall leder våra kurser och praktikplatser till anställning. Förutom praktik utformas utbildningen med blandade lärformer som kan anpassas utifrån dina behov av arbetsform och lärande.