Svenska för invandrare

Hos SVEAS/Svenska för alla planerar vi sfi-utbildningen tillsammans med dig för att utbildningen ska passa dina intressen, erfarenheter, kunskaper och framtidsmål. Hur just din utbildning ska se ut beror på bland annat på vad du har för utbildning från ditt hemland och vilka erfarenheter och mål du har. Under utbildningen får du språkstöd på ditt modersmål.
SVEAS finns i lättillgängliga utbildningslokaler och vi använder olika lärmetoder, digitala verktyg och hjälpmedel för information, kommunikation och lärande. Alla våra lärare är behöriga och har erfarenhet av att undervisa vuxna.

Sfi med grundläggande vuxenutbildning

Du kan kombinera dina sfi-studier med grundläggande kurser i matematik, engelska och datorintroduktion.

Sfi med praktik

Hos SVEAS kan du kombinera dina sfi-studier med praktik på en arbetsplats. Våra coacher hjälper dig till en bra praktikplats som passar för just dig.

Tider

Studierna är på dagtid. Om du arbetar kan du få ett eget schema som passar med ditt arbete. Du har även möjlighet att studera på kvällen.

Efter avslutad kurs får du betyg eller intyg.
All undervisning är kostnadsfri. Ansökan gör du hos studievägledningen Arbetsmarknad och vuxenutbildningen på Rosenlundsgatan 2.