SVEAS strävar efter att flerspråkiga medarbetare, gärna med invandrarbakgrund, ingår i kollegiet. Kulturell mångfald och kulturella skillnader ses som en resurs i verksamheten.
För att utnyttja och förstärka detta arbetar lärarna i arbetslag där modersmålslärare ingår, för de största språkgrupperna.
SVEAS sätter stort värde på att samarbeta med olika aktörer inom området svenska för invandrare, integration och grundläggande undervisning.